← Home

iCloud Photos shared album

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาลองเปิด Shared Album ใน Apple Photos app แล้วเจอว่ามี Public Website ให้เอา link ไปแจกให้คนอื่นเข้ามาดูรูปได้ ลองกดดูว่ามันดึงรูปมายังไงก็เจอว่า Apple มี API สองอันไว้ดึงรูป เลยได้ idea ว่าจะเอารูปใน iCloud มาใส่ไว้ในเว็บตัวเอง

API ที่ Apple ใช้มีด้วยกันสองอัน webstream กับ webassetsurls

Token & API Cluster #

ก่อนที่จะเรียก API ได้ต้องรู้สองอย่างคือ token และ API cluster เพราะ URL ของ API มีหน้าตาประมาณนี้ https://p[cluster-id]-sharedstreams.icloud.com/[token]/sharedstreams/webstream

Token ได้มาจาก URL ที่ Apple ให้มาหลังจาก enable public website เช่น https://www.icloud.com/sharedalbum/#B12GfnH8tC0ZuK Token ของ album คือ B12GfnH8tC0ZuK

Album token จาก Shared Album settings ใน Photos App

ใน Token นี้มีรายละเอียดของ cluster ซ่อนอยู่โดยแกะจาก token 3 ตัวแรก จาก Token ด้านบนถ้าตัวอักษรแรกเป็น A cluster id คือตัวอักษรที่สองจาก token ด้านบนก็คือ 1 แล้ว id ใน URL ให้ pad 0 เข้าไปด้านเป็น 01 แต่ถ้าตัวอักษรแรกเป็น B ต้องแกะเพิ่มนิดหน่อยโดยเอาตัวอักษรที่ 2 กับ 3 มาถอดเช่น token ด้านบน cluster id อยู่ใน 12 เอามาถอดด้วย Base62 จะได้ cluster ID ออกมาเป็น 64 (ถ้าเป็นเลขหลักเดียวทำเช่นเดียวกับ A คือ pad 0) URL ที่ใช้เรียก API เต็มๆ ก็จะเป็น https://p64-sharedstreams.icloud.com/B12GfnH8tC0ZuK/sharedstreams/webstream

webstream API #

Webstream API, sharedstreams/webstream เป็น API ไว้เรียกดูรายละเอียดของ Album ว่ามีรูปอะไรบ้างแต่ละรูปมีความละเอียดเท่าไหร่ หรือวิดีโอมีความละเอียดเท่าไหร่บ้างที่ดึงมาดูได้ เรียกโดยส่ง Post call ไปที่ sharedstreams/webstream API เช่น

curl 'https://p64-sharedstreams.icloud.com/B12GfnH8tC0ZuK/sharedstreams/webstream' \
 --data-raw '{"streamCtag":null}' \
 --compressed

streamCtag เป็น pagination id เวลา album มีรูปเยอะมาก โดยเอาจาก response ที่คืนมาจาก API ที่หน้าตาประมาณนี้

{
 "userLastName": "Anegboonlap",
 "streamCtag": "FT=-@RU=05cd8aa0-51d9-4671-bfa5-e10cdf277e04@S=16559",
 "itemsReturned": "0",
 "locations": {},
 "userFirstName": "Maythee",
 "streamName": "Sample",
 "photos": [
  {
   "batchGuid": "ACEEC3D1-D3AF-4A21-809B-6E3A043606D8",
   "derivatives": {
    "342": {
     "fileSize": "43050",
     "checksum": "01f4ef240d7581f208b76b2498789ba759bee245be",
     "width": "257",
     "height": "342"
    },
    "2049": {
     "fileSize": "985681",
     "checksum": "010ca39ab9acf31d14f853ea47a1c110a425f99f27",
     "width": "1537",
     "height": "2049"
    }
   },
   "contributorLastName": "Anegboonlap",
   "batchDateCreated": "2022-10-25T17:13:49Z",
   "dateCreated": "2016-11-03T12:49:49Z",
   "contributorFirstName": "Maythee",
   "photoGuid": "2C50FDDE-A9D8-4D28-B99B-4265CF2F1D8A",
   "contributorFullName": "Maythee Anegboonlap",
   "width": "1537",
   "caption": "",
   "height": "2049"
  },

 ],
 "items": {}
}

webassetsurls #

หลังจากได้ photoGuid จาก webstream มาแล้วจะเอา URL รูปไว้สำหรับใส่ img หรือ video source tag ต้องใช้ webassetsurls เช่นเดียวกับ webstream API นี้เป็น POST call เช่นเดียวกัน

Post body ที่ต้องส่งไปก็คือ photoGuid ที่ได้มาแล้วต้องการ URL รูปกลับมา เช่น

curl 'https://p64-sharedstreams.icloud.com/B12GfnH8tC0ZuK/sharedstreams/webasseturls' \
 --data-raw '{"photoGuids":["2C50FDDE-A9D8-4D28-B99B-4265CF2F1D8A"]}' \
 --compressed

Response ที่ได้กลับมาจะเป็น map ระหว่าง checksum ของรูปกับ url

{
 "locations": {
  "cvws.icloud-content.com": {
   "scheme": "https",
   "hosts": ["cvws.icloud-content.com"]
  }
 },
 "items": {
  "01f4ef240d7581f208b76b2498789ba759bee245be": {
   "url_expiry": "2022-10-25T20:24:35Z",
   "url_location": "cvws.icloud-content.com",
   "url_path": "/S/AfTvJA11gfIIt2skmHibp1m-4kW-/PB030703.JPG?o=AqAFUL40Bn0KCw60prfUdSWcesRlPbNNjkXjivIBuF1M&v=1&z=https%3A%2F%2Fp64-content.icloud.com%3A443&x=1&a=CAogF8lO2X9BoWWM7YKIEtInjsSSZKRvKSXXkIpAFoflsrwSZRC_5rKBwTAYv_3FhsEwIgEAUgS-4kW-aiWzPwvbIdF-8fxta-bfw_DwKbBU-F0LVEwU2_NU8wE9husrBWsmciVQwi_Si9bGqbIi9Y_EupbNdAvIPlFWslPObm19Oh120GcygDeT&e=1666729475&r=7dc2183b-3f0f-47ef-a03a-ab4c76d397a6-13&s=64dLJRQ4LomOTK0BykgYZ7QyUf4"
  }
 }
}

เวลาเอาไปใช้คือเอา url_locations รวมกับ scheme ด้านบน และ url_path ก็จะได้ url รูปภาพที่เอาไปใส่ใน tag ได้

Limitation #

ข้อจำกัดของ Shared Album Apple มีอย่างเดียวคือขนาดรูปหรือ Video ที่ไม่ได้ออกมาตามที่เก็บไว้ใน iCloud แต่เป็นรูปหรือ video ที่ย่อมาแล้ว

ถ้าเป็นรูปก็จะถูกย่อลงมาเหลือ 2048px ส่วน video ถ้าถ่ายมามากกว่า 720p ก็จะเหลือ 720p ส่วนตัวไม่มีปัญหาอะไรกับข้อจำกัดนี้ แต่ถ้าเทียบกับ Google Photos แล้วข้อจำกัดก็เยอะกว่ามาก แถมถ้าเทียบกับ Google ที่มีรายละเอียดของ API ชัดเจนว่าให้เล่นยังไง แทนที่จะต้องแกะเอาเอง ถ้าไม่ได้ใช้มือถือ Google แล้วอยากเอาภาพมาแปะในเว็บก็คงไม่ย้ายมา iCloud

ตอนนี้มีอยู่สองหน้าที่ตอนนี้แปะภาพจาก iCloud ไว้คือหน้าที่เก็บรายละเอียดปั่นจักรยานไว้ทั้ง Netherlands และ Singapore ยังทำไม่เสร็จดีเท่าไหร่ แต่ถ้าอยากดูตัวอย่างก็ลองไปดูได้ที่ URL ด้านบน ส่วนตัวอย่าง code แบบ typescript อยู่นี่ https://github.com/llun/blog/blob/master/libs/apple/webstream.ts

← Home